GRAMÁTICA DE CATALÀ D'ARAGÓ

 FONÉTICA

FONÉTICA

 

           Variaciones de pronunciación propias del cátala d'Aragó hablado en la Ginebrosa.

 

FICHA FONÉTICA / FITXA FONÉTICA

Tipo de sonido: 

  /T/

PALABRAS

Llaç  [llaz] Caça [caza]
Març [marz] Balaç
Boç [boz] Adreça [adreza]
Pulça (puça) [pulza] Alcurçar (acurçar) [alcurzá]
Dolç [dolz] Empeçar [empezá]
Pe(d)aç [peaz] Començar [comenzá]
Força [forza] Peçons
Falç [falz] Borraça
Feliç [feliz] Cerç
Sabata [zabata] Maça [maza]
Sancer [zancer] Çorocera
Pinça [pinza] Avançar [avanzá]
Capaç [capaz] Balança [balanza]
Caçador [cazadó] Esforç(o) [esforzo]
Eficaç Plaça
Amostrança (amostrament, ensenyament) [amostranza]

Descripción de la pronunciación con respecto a la grafía:  

El sonido de la grafía "ç" (llamanda "c" trencada o "c" cedilla) corresponde a el fonema  / T / es decir el sonido de la grafía "z" en castellano.

Llaç /[´aT]/ lazo

Descripción de la pronunciación con respecto a la grafía:  

En algunas palabras la "s" sorda del catalán normativo, (fonema alveolar fricativo sordo), ha derivado también en el catalán de Aragón de La Ginebrosa a este sonido    / T /.

Gos /[goT]/ perro

PALABRAS

Garsa [garza] Bras [braz] Gos [goz]
Arròs [arroz] Sofre [zofre] Pissarra [pizarra]
Pesseta [peceta] Cabàs [cabáz] Naturalesa [naturaleza] 
Fenàs [fenaz] Bres [brez] Bessó [bezó]
Carnús [carnuz] Ribàs [ribáz] Pallissa [palliza]
Sagal [zagal] Alfals [alfalz] Marssapà [mazapá]
Esllisar [esllizá] Carcàs [carcáz] llenguanissa [llenguaniza]
Carbassa [carbaza]

Descripción de la pronunciación con respecto a la grafía:  

En la mayoría de las ocasiones el sonido de la grafía "z" corresponde también al fonema     / T /. En el catalán y valenciano normativo correspondría al fonema de la "s" sonora , es decir el fonema / z / (fonema alveolar fricativo sonoro).

Zebra / [Tebra]/ cebra

PALABRAS

Zoo [zoo] Zero [cero] Zona [zona]
Zelador [celadó] Zebra [cebra] Zarirot

Descripción de la pronunciación con respecto a la grafía:  

En la mayoría de las ocasiones el sonido de la grafía "c" delante de las vocales "e" e "i" corresponde también al fonema  / T / y no al "seseo" característico correspondiente al fonema /s/(fonema alveolar fricativo sordo) del catalán y valenciano normativo.

edifici 

[edifiTi]

edificio

PALABRAS

Edifici [edifici] Edic [edició] Acc [acció]
Servici [sevici] Cent Subvenc [subvenció]
Ciment Civà Cimenteri
Cèntim Celebrar Cine
Cingle Cirera Decorac
Cella Cinglà(da) Valorac [valoració]
Cep Cinturó Cinquanta
Felicitat [felicidat]

Esta pàgina encara no està acabada. Prompte la terminarem..

Si quieres me quieres oir haz "click" encima de las palabras/Si em vols sentir fes "click" damunt de les paraules
Llaç  garça Arròs  bras Boç  breç Cabàs  pe(d)aç Pulça  dolç
Fenàs  falç Peçons  palliça Alcurçar  adreça Març  sançer Pinça  caçar
Edifici  Cirera
    Castellano      * Català d'Aragó     * Pronunciación figurada con fonética  castellana    *

Palabra usada comúnmente en la comarca

COLEGIO PÚBLICO LA GINEBROSA / ESTUDI PUBLIC LA GINEBROSA.

 

 Volver al índice de la gramática.     Volver al índice de la pronunciación.